Godkendte forhandlingsresultater

Resultatet af forhandlinger mellem KL og personaleorganisationerne skal godkendes af Kommunernes Lønningsnævn, for at de aftalte ændrede løn- og ansættelsesvilkår kan sættes i kraft.

Også forhandlingsresultater, som opnås via Forligsinstitutionen, forelægges for nævnet.

Som grundlag for overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2021 har Kommunernes Lønningsnævn godkendt en række (del)forlig og andre forhandlingsresultater.

Klik her for at komme til en oversigt over de godkendte forhandlingsresultater 2021. Herfra kan de enkelte godkendelsesbreve hentes, inklusive en kort omtale af forhandlingsresultatet.

Klik her for at komme til en oversigt over de godkendte forhandlingsresultater 2018.

Forhandlingsresultaternes (2021) fulde tekst kan findes på KL's hjemmeside eller vedkommende organisations hjemmeside.