Godkendte forhandlingsresultater 2018

1. 3F for buschauffører i Aarhus, Odense og Midttrafik-Busselskabet samt rutebilschauffører v/Bornholms Regionskommune hent pdf
2. 3F for specialarbejdere mfl., cateringspersonale og befarent dækspersonale hent pdf
3. 3F og FOA for handicapledsagere hent pdf
4. 3F og FOA for rengørings- og husassistenter, ikke-faglærte ansatte v/rengørings-/køkkenarb. samt erhvervsudd. serviceassistenter/-elever hent pdf
5. 3F og FOA for specialarbejdere mfl. i Københavns og Frederiksberg Kommuner hent pdf
6. 3F, FOA og SL for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter/-elever hent pdf
7. Akademikerne for kommunalt ansatte akademikere, herunder bachelorer og prof.bachelorer hent pdf
8. Ansatte Tandlægers Organisation og Tandlægeforeningen for tandlæger hent pdf
9. Bibliotekarforbundet for tjenestemandsansatte bibliotekarer hent pdf
10. Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, FOA, Forh.kartellet, HK/Komm., Lederne, MMF og TL om fornyelse af Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift mv. hent pdf
11. Blik og  Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, NNF, Malerforbundet, Serviceforbundet for håndværkere og IT-supportere mfl. hent pdf
12. Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, Lederne, MMF og TL for assistenter, mestre og driftsledere mfl. hent pdf
13. BUPL for pædagoger mfl. ved daginstitutioner, SFO, klubber mv. hent pdf
14. BUPL og SL for pædagogisk uddannet personale ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område hent pdf
15. BUPL, FOA og SL for pædagoger ansat i lederstillinger, herunder tjenestemænd og reglementsansatte hent pdf
16. BUPL, FOA og SL for pædagogisk personale ansat i særlige stillinger hent pdf
17. Cheforganisationerne om fornyelse af aftaler mv. for chefer hent pdf
18. Dansk Formands Forening og FOA for arbejds-, vej- og faglærte gartnerformænd mfl. hent pdf
19. Dansk Jernbaneforbund for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale ansat på tjenestemandslign. vilkår v/lokalbanerne hent pdf
20. Dansk Journalistforbund for journalister hent pdf
21. Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal for socialrådgivere og socialformidlere hent pdf
22. Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen, Teknisk Landsforbund for beredskabspersonale i chef- og lederstillinger hent pdf
23. FOA for kantineledere og rengøringsledere hent pdf
24. FOA for kedel-, maskin- og motorpassere i Kbh. og Vestforbrænding hent pdf
25. FOA for ledere og mellemledere i den kommunale ældreomsorg hent pdf
26. FOA for maritimt personale hent pdf
27. FOA for personale i den pædagogiske sektor hent pdf
28. FOA for social- og sundhedspersonale (SOSU-området) hent pdf
29. FOA for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner hent pdf
30. FOA for tjenestemandsansatte buschauffører hent pdf
31. FOA for trafikkontrollører og driftsassistenter samt tjenestemandsansatte driftsledere ansat i Movia, tjenstgørende i Arriva hent pdf
32. FOA og 3F for tekniske servicemedarbejdere og -ledere mfl. hent pdf
33. FOA og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund for beredskabs- og ambulancepersonale hent pdf
34. FOA og SL om et sidepapir vedr. Aftale om deltagelse i koloniophold for pædagogisk personale v/døgninstitutioner (koloniaftalen) hent pdf
35. Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for kommunallæger (15-37 timer pr. uge), afdelingslæger, speciallægekonsulenter og reservelæger i Kbh. mfl. hent pdf
36. Forhandlingsfællesskabet (FF) om generelle løn- og ansættelsesvilkår for størstedelen af personalegrupperne hent pdf
37. Forhandlingskartellet for overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets område hent pdf
38. Frederiksberg Kommunalforening for administrations- og IT-personale mfl. hent pdf
39. Fællesudvalget for Musikundervisere for musikskolelærere/-ledere samt tjm. musikskoleledere hent pdf
40. Gentofte Kommunalforening for administrations- og IT-personale mfl. hent pdf
41. Gymnasieskolerne Lærerforening for lærere og pædagogiske ledere v/Sankt Annæ Gym. hent pdf
42. HK/Kommunal for administrations- og IT-personale, tandklinikass., grafisk pers., laboratorie- og miljøpers., multimediedesignere og eventkoordinatorer hent pdf
43. HK/Kommunal og HK Trafik og Jernbane for tjenestemandslign. ansatte på funktionærområdet ved lokalbanerne hent pdf
44. Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund for bygningskonstruktører hent pdf
45. Landsdelsorkesterforeningen og Dansk Musiker Forbund for musikere og assistenter i landsdelsorkestre hent pdf
46. Landsdelsorkesterforeningen, Dansk Musiker Forb. og TL for teknisk pers. v/landsdelsorkestre hent pdf
47. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere for ledere i ungdomsskolen hent pdf
48. Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk for deltidsbeskæftiget brandpersonale hent pdf
49. LC for folkeskolelærere, børnehaveklasseledere, UU-vejledere, skolekonsulenter/-psykologer, lærere v/ungdomsskoler og sprogcentre mfl. hent pdf
50. Ledernes Hovedorganisation for tekniske mestre mfl. v/Musikhuset i Aarhus hent pdf
51. Praktiserende Lægers Organisation for kommunallæger ansat gnsntl. 3-14 timer pr. uge hent pdf
52. Serviceforbundet for flyvepladsledere, AFIS-operatører, sikkerhedsmedarb., ejendomsfunk., museumsbetjente, tilsynsførende mfl. hent pdf
53. SL for personale ved døgninstitutioner, socialpædagoger, pædagogisk personale herunder tjenestemænd og reglementsansatte hent pdf
54. SL, FOA, Dansk Metal og Lederne for ledende værkstedspersonale herunder tjenestemænd ved klientværksteder hent pdf
55. Sundhedskartellet for syge- og sundhedsplejersker, jordemødre, farmakonomer mfl. samt ledere i kommunernes ældre-/sundheds-/handicapområder hent pdf
56. Tandlægeforeningen for tandlægekonsulenter hent pdf
57. Teknisk Landsforbund for tekniske designere, miljø-/energi-/proces-/produktionsteknologer, formgivere, kultur-/byggeteknikere, bac.scient.cons. mfl. hent pdf