Nævnets sekretariat

  • Sekretariatschef Niels Jørgen Mau Pedersen (daglig leder af nævnssekretariatet)
  • Fuldmægtig Jeanette Vang
  • Stedfortræder Terje Vårlid (for sekretariatschefen)

Uden for sædvanlig arbejdstid kan sekretariatet træffes på tlf. 4110 4773 (Niels Jørgen Mau Pedersen) eller 2465 9190 (Jeanette Vang).