Nævnets sekretariat

  • Sekretariatschef Niels Jørgen Mau Pedersen
  • Fuldmægtig Jeanette Vang
  • Stedfortræder Terje Vårlid

Uden for sædvanlig arbejdstid kan sekretariatet træffes på tlf. 4110 4773 (Niels Jørgen Mau Pedersen) eller 2465 9190 (Jeanette Vang).