Forside

Kommunernes Lønningsnævn fastlægger retningslinjer for indgåelse af aftaler og overenskomster for kommunalt ansat personale, og nævnet godkender de opnåede forhandlingsresultater, som udgør grundlaget for ny aftaler og overenskomster.

Endvidere afgiver nævnet udtalelser om personalets løn- og ansættelsesvilkår til andre kommunale tilsynsmyndigheder.


Lønningsnævnets historik, retsgrundlag og virksomhed. Læs mere her.

Oplysninger om ansættelsesvilkår for kommunalt ansat personale kan findes på KL's hjemmeside.

Statistiske oplysninger om kommunalt ansat personale kan findes på Kommunernes og Regionernes Løndatakontors hjemmeside.


Kommunernes Lønningsnævns persondatapolitik

Kommunernes Lønningsnævn behandler dine oplysninger i overensstemmelse med gældende regler. Læs mere her.