Organisation

Lønningsnævnet har 8 medlemmer, som repræsenterer KL (4), Danske Regioner (2) og Staten (2). Et medlem og stedfortræder beskikkes af finansministeren. 7 medlemmer og stedfortrædere beskikkes af indenrigs- og boligministeren efter indstilling af KL, Danske Regioner og skatteministeren. Beskikkelserne foretages (normalt) for 4 år ad gangen, regnet fra den førstkommende 1. juni efter afholdelse af almindelige kommunale valg. Nævnet har gennemsnitlig 4-5 møder årligt. Møderne ledes af formanden (eller næstformanden), som er valgt af nævnet.

Lønningsnævnet har sit eget sekretariat og udgør en selvstændig offentlig myndighed, som finansieres via finanslovstilskud.