Delegation

Nævnet kan i henhold til § 6, stk. 2 og § 4, stk. 3 i bekendtgørelsen om Kommunernes Lønningsnævn delegere beføjelser til KL og i et vist omfang også tillade kommunerne at disponere selv uden godkendelse.

De stående bemyndigelser, der således er givet KL og kommunerne siden løntilsynsreformen i 1990 findes nedenfor.

Hvis der er anledning til tvivl om, hvem bemyndigelsen er givet til, bedes henvendelse rettet til Kommunernes Lønningsnævns sekretariat. Det bemærkes, at det ifølge Bekendtgørelse om Kommunernes Lønningsnævn fremgår af § 5, stk. 1, at sager forelægges for Lønningsnævnet af KL.