Opgaver

Lønningsnævnets mest betydningsfulde opgave er at fastlægge retningslinjer for overenskomstfornyelsen på det kommunale område. Forhandlingsoplæg og forslag til retningslinjer forelægges af KL som arbejdsgiverpart, og nævnets behandling og stillingtagen til disse sager er ikke omfattet af offentlighed.

Resultatet af forhandlingerne med personaleorganisationerne om løn- og ansættelsesvilkår skal godkendes af nævnet for at kunne danne grundlag for ny aftaler og overenskomster.

Desuden afgiver nævnet udtalelser til andre tilsynsmyndigheder.

Nævnets myndighedsudøvelse sker via godkendelsesbeføjelsen. Retsgrundlaget giver ikke mulighed for en opsøgende eller "egen-drift" tilsynsvirksomhed.