Tilsynsudtalelser

Nævnet afgiver udtalelser til andre tilsynsmyndigheder, når der opstår spørgsmål om hjemmel for kommunalt ansat personales løn- og ansættelsesvilkår. Anledningen kan være en klage fra en borger eller en bemærkning fra revisionen til et kommunalt regnskab.

Nævnet fortolker ikke selv indgåede aftaler om løn- og ansættelsesvilkår, og der indhentes derfor oftest en udtalelse fra arbejdsgiverparten (KL), som også bistår med tilvejebringelsen af de nødvendige sagsoplysninger. Sådanne udtalelser fra KL indgår i grundlaget for nævnets sagsbehandling og fremsendes (som bilag) til statsforvaltningen (tidligere statsamtet/tilsynsrådet), men er ikke medtaget her på hjemmesiden.

Opmærksomheden skal henledes på, at de aftaler og overenskomster som udtalelserne angår kan være fornyede, og at de omtalte bestemmelser i udtalelserne derfor kan være ændret.