Retsgrundlag

Fundamentet for Kommunernes Lønningsnævns virksomhed findes i den kommunale styrelseslov (i § 67). Detaljerede regler om nævnet er fastsat af social- og indenrigsministeren i bekendtgørelsen om Kommunernes Lønningsnævn. Nævnets forretningsorden er vedtaget af nævnet selv.