Godkendte forhandlingsresultater 2024

1. Mæglingsforslag og sammenkædede forlig

hent pdf

2. Forlig vedr. akademikerområdet

hent pdf

3. Forlig vedr. øvrige områder

hent pdf