Godkendte forhandlingsresultater 2021

1. 3F for buschauffører v/Midttrafik, Aarhus Sporveje og Fynbus, Odense Bybusser samt rutebilschauffører v/Bornholms Regionskommune  hent pdf
2. 3F for specialarbejdere mfl., cateringspers. og befarent dækspersonale hent pdf
3. 3F og FOA for handicapledsagere hent pdf
4. 3F og FOA for rengørings- og husass., ikke-faglærte ansatte v/rengørings- og køkkenarb. samt erhvervsudd. serviceassistenter-/elever hent pdf
5. 3F og FOA for specialarbejdere i Københavns og Frederiksberg Kommuner hent pdf
6. 3F, FOA og SL for omsorgs- og pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter-/elever hent pdf
7. Akademikerne for kommunalt ansatte akademikere herunder bachelorer og 1-årig kandidatudd. hent pdf
8. Ansatte Tandlægers Organisation og Tandlægeforeningen for tandlæger hent pdf
9. Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, FOA, Forh.kartellet, HK/Komm., Lederne, MMF og TL vedr. aftale om Arbejdstid, Forskudt tid, Holddrift mv. hent pdf
10. Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, 3F, NNF, Malerforbundet, Serviceforbundet for håndværkere og IT-supportere mfl. hent pdf
11. Blik og Rør, DEF, Dansk Metal, Lederne, MMF og TL for assistenter, mestre og driftsledere mfl. hent pdf
12. BUPL for pædagoger mfl. ved daginstitutioner, SFO, klubber mv. hent pdf
13. BUPL og SL for pædagogisk uddannet personale ansat inden for det forebyggende og dagbehandlende område hent pdf
14. BUPL, FOA og SL for pædagoger ansat i lederstillinger herunder tjenestemænd og reglementsansatte hent pdf
15. BUPL, FOA og SL for pædagoger ansat i særlige stillinger hent pdf
16. Dansk Formands Forening og FOA for arbejds-, vej- og gartnerformænd mfl. hent pdf
17. Dansk Jernbaneforbund for bane-, lokomotiv-, stations- og togpersonale ansat på tjenestemandslign. vilkår v/lokalbaner hent pdf
18. Dansk Journalistforbund for journalister hent pdf
19. Dansk Socialrådgiverforening og HK/Kommunal for socialrådgivere og socialformidlere hent pdf
20. Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner og Dansk Musiker Forbund for musikere og assistenter i landsdelsorkestre hent pdf
21. Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner og Landsdelsorkesterforeningen og Dansk Musiker Forbund og TL for teknisk personale v/landsdelsorkestre hent pdf
22. Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutfor., Jordemoderfor. for syge- og sundhedspl., ergo- og fysioterapeuter, ernæringsass., jordemødre, farmakonomer mfl. samt ledere i kommunernes ældre-/sundheds-/handicapomr. hent pdf
23. Det Offentlige Beredskabs Landsforbund, Ingeniørforeningen og Teknisk Landsforbund for beredskabspersonale i chef og lederstillinger hent pdf
24. DJØF, HK/Kommunal, Arkitekter og designere, IDA og LC for administrative chefer i Kbh. hent pdf
25. DJØF, HK/Kommunal, Arkitekter og designere, IDA og LC for chefer hent pdf
26. Flyvebranchens Personaleunion for flyvepladsledere, AFIS-operatører og sikkerhedsmedarbejd. hent pdf
27. FOA for kedel-, maskin- og motorpassere i Kbh. hent pdf
28. FOA for maritimt personale hent pdf
29. FOA for pædagoger v/kommunale institutioner og døgninst. samt pædgagogstud. i lønnet praktik (Kbh.) hent pdf
30. FOA for tjenestemandsansatte buschauffører hent pdf
31. FOA for trafikkontrollører og driftsass. samt tjenestemandsansatte driftsledere ansat i Movia, tjenstgørende i Arriva hent pdf
32. FOA vedr. fælles/tværgående temaer og områderne social- og sundhed, pædagogisk, teknisk samt kantine-/rengøringsledere på kost og serviceomr. hent pdf
33. FOA og 3F for tekniske servicemedarbejdere mfl. hent pdf
34. FOA og Det Offentlige Beredskabs Landsforbund for beredskabs- og ambulancepersonale hent pdf
35. FOA, SL, 3F, DSR, Kost- og Ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter om arbejdstid på døgnområdet hent pdf
36. Forbundet for Kultur og Information for tjenstemandsansatte bibliotekarer hent pdf
37. Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger for kommunallæger (15-37 timer pr. uge), speciallægekons., afdelingslæger, 1. reservelæger og reservelæger i Kbh. hent pdf
38. Forhandlingsfællesskabet om generelle løn- og ansættelsesvilkår for størstedelen af personalegrupperne hent pdf
39. Forhandlingskartellet for overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets område hent pdf
40. Frederiksberg Kommunalforening for kontorpersonale mfl. hent pdf
41. Fællesudvalget for musikundervisere for musikskolelærere og -ledere hent pdf
42. Gentofte Kommunalforening for kontorpersonale mfl. hent pdf
43. Gymnasieskolernes Lærerforening for lærere mv. ved Sankt Annæ Gymnasium hent pdf
44. HK/Kommunal for administrations- og IT-pers., tandklinikass., laboratorie- og miljøpers., sundhedsadministrative koordinatorer og prof.bachelorer i grafisk kommunikation hent pdf
45. HK/Kommunal og HK Trafik og Jernbane for tjenestemandslign. ansatte på funktionæromr. v/lokalbanerne hent pdf
46. Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund for bygningskonstruktører hent pdf
47. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere for ungdomsskoleledere hent pdf
48. Landsklubben for Deltidsansatte Brandfolk for deltidsbeskæftiget brandpersonale hent pdf
49. LC for lærere, herunder tjm.ansatte, i folkeskolen og v/specialundervisning, ungdomsskole og sprogcentre og ledere inden for undervisningsomr. hent pdf
50. Lederne Søfart for havneass., havnefogeder/havnemestre og maritime chefer hent pdf
51. Praktiserende Lægers Organisation for kommunallæger (3-14 timer pr. uge) hent pdf
52. Serviceforbundet for sikkerhedsmedarb. v/kommunale lufthavne og flyvepladser samt ejendomsfunktionærer, museumsbetjente og tilsynsførende i Kbh./Frb. Kommuner hent pdf
53. SL for personale v/døgninst. herunder overenskomst- og tjm.ansatte socialpæd. og pædagogisk pers. og reglementsansat pæd.udd.pers. v/døgninst. samt pædagogstud. hent pdf
54. SL, FOA, Dansk Metal og Lederne for ledende værkstedspers. mfl. herunder tjenestemænd v/klientværksteder hent pdf
55. Sundhedskartellet for syge- og sundhedspl., jordemødre og farmakonomer mfl. og ledere i kommunernes ældre-/sundheds-/handicapomr., kostproduktion mv., ergo- og fysioterapeuter, tandplejere mfl. hent pdf
56. Tandlægeforeningen for tandlægekonsulenter hent pdf
57. Teknisk Landsforbund for prof.bachelorer i energimanagement, tekniske designere, byggekoordinatorer, kultur-/byggeteknikere, miljø-/energi-/proces-/produktionsteknologer mfl. hent pdf